مشهدی ها شیخ حسین صفایی را با فریادهای بلندش در تظاهرات های انقلابی سال 1357ش می شناسند. امروز بعد از مدت ها موفق شدم که گفتگویی یک ساعت و نیمی با ایشان داشته باشم. حافظه و قدرت بیان شیخ صفایی واقعا ستودنی است. صحبت هایی که داشت به نظرم آن قدر جذاب و تازه بود که برای چاپ دوم کتاب روز آزادی زن مجبور به تغییر متن شویم.

خداحفظشان کند.

منبع : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی |صفایی شعار!
برچسب ها : صفایی